Artvin Kalkınma Ve Eğitim Vakfı Bursu.

Artvin Kalkınma Ve Eğitim Vakfı Bursu.

Bu haber 23944 kez okunmuş ve görüntülenmiştir.

Artvin Kalkınma Ve Eğitim Vakfı’nın kuruluş ilkeleri doğrultusunda Artvinli Çocukların Eğitim ve Öğrenim Görmeleri Halinde Vakıf Tarafından Verilen Burslara İlişkin Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir. 

Amaç

Burs programının amacı Artvin Kalkınma ve Eğitim Vakfının kuruluş ilkeleri doğrultusunda Artvinli üniversite öğrencileri arasında seçilecek  öğrencilere karşılıksız burs vererek onların öğrenimlerini başarı ile tamamlamaları ve ülkeye yararlı kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.

Adaylarda Aranan Koşullar

Burs almak için başvuran öğrencilerin aşağıdaki koşulları taşıması istenir:

T.C vatandaşı olmak,Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı, milli duyguları ve karakteri bakımından güvenilir olmak, Maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması, Kazanç getiren ve sürekli herhangi bir işte çalışıyor olmamak, Diğer Artvin il ve ilçelerinin vakıf ve derneklerinden burs alıyor olmamak, Yüksek öğrenime yeni başlayanlar için; Fakülte veya yüksek okula giriş puan sırasına göre önde olmak, Ara sınıflar için; Öğrencinin sınıfını geçmiş olması, başarısız olduğu dersler var ise bunların sömestre veya yıl kaybına neden olmaması, Tercihte öncelik durumları: Artvin liselerinden mezun olmak, yurtta kalmak, Ankara Üniversitelerinde okuyor olmak. Üniversitelerin ikinci öğretimlerinde veya ekstern olarak okuyanlar  burslardanyararlanamaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Vakıf burs komisyonu,  başvuranlar arasından Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçerek düzenleyeceği tutanağı Yönetim Kuruluna sunar. Bursların dağıtılmasında farklı üniversitelerden ve bölümlerden öğrencilerin seçilmesine özen gösterilir. Başvuruların değerlendirilmesinde adayların aile, okul, kişisel durumları göz önüne alınır ve gerektiğinde puanlama sistemi kullanılabilir.

Seçilen adaylar kesin karar öncesinde Vakıf Yönetim Kurulunca sözlü görüşmeye çağrılır ve liste belirlenir. Eski bursiyerler   her eğitim yılı başında yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulurlar. Burs almaya hak kazananlarla ilgili liste yönetim kurulu kararıyla kesinleştirildikten sonra vakıf ilan tahtasında ve elektronik ortamda ilan edilir. Bursiyerler vakıfla imzaladıkları sözleşme sonrasında ödeme biçimi konusunda bilgilenirler. İlan edilen son başvuru tarihine kadar başvurmayan adaylar yerine yedek listeden adaylar sırasıyla çağrılırlar.

Bursun Kesilmesi

Normal öğretim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir. Bursiyerin adaylık koşullarında belirtilen özellikleri yitirmesi halinde öğrenim dönemi bitmeden bursun kesilmesine  Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir. Bu kapsamda öngörülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

Adaylarda aranan koşullar’’ bölümündeki koşulların aksine bir durumun tespit edilmesi, Bursiyer adaylarının başvuru formundaki bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması, Adli veya disiplin cezasının alınması, Kayıtlı olduğu okuldaki devamsızlık durumu veya başarı durumundaki sürekli gerileme hali, Maddi durumunun iyileşmesi veya sürekli bir işe girme durumu, Kayıtlı olduğu okulun normal eğitim süresinde bitirilememesi

Bursların Süresi Ve TutarI Ve Bursların Duyurulması

Burslar eğitim süreci içinde Kasım ve Haziran ayları arasında sekiz ay süreyle verilir. Verilecek burs sayısı ve tutarı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Bursiyerlere bir aylık burs tutarı kadar kitap parası yardımı ödenmesi konusu Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.  Vakıf Yönetim Kurulu her yıl Eylül ayı içinde burs ile ilgili duyuruları üyelerine ve Artvin topluluğuna sözlü, yazılı veya elektronik ortamda duyurur.

Başvuru  ve Gerekli Belgeler

Burs başvuruları 1-20 Ekim tarihleri arasında toplanır, .Yeni kayıt yaptıran öğrenciler seçme ve yerleştirme sınav sonuç belgesinin örneği ve kayıt oldukları okul ve bölümü gösteren belgeyi diğer başvuru belgeleriyle birlikte vakfa bir dosya ile birlikte verirler, Ara sınıflarda okuyan öğrenciler okudukları okul veya  bölümden alacakları, ders durumu belgesiyle birlikte diğer belgeleri bir dosya ile vakfa verirler.

Bu dosyalar içinde burs başvuru belgesi, bir adet resim. nüfus cüzdanı örneği, ve ailesinin gelir durumunu gösteren bir belge.

Vakfa özel şartlarla burs olarak verilmek üzere bağışta bulunanların talepleri bu koşulların dışında olup bu bursların verilmesinde ve yönergede belirtilmeyen huşularda karar almaya vakıf yönetim kurulu yetkilidir.

ETİKETLER :

ÖNERİLEN HABERLER

TV+ BANNER AKBANK Arhavi Çay Bisse Erkek Giyim Turkcell
30.Ağustos-3 30 Ağustos-2 30 Ağustos-1